۲۷۵,۰۰۰ تومان

خمیر مدل سازی سبک جهت استفاده برای رنگ های اکریلیک.
خمیر سفید خیلی روشن که قابل ترکیب شدن با رنگ های اکریلیک می باشد.