۳۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت ره آورد سری 1379.
قلمو دسته بلند کرم با موی زبر مصنوعی سفید.
مخصوص رنگ روغن.
دارای 14 قلمو به شماره های 0/3، 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22 و 24 می باشد.